Công an Bình Thuận: 'Bảo vệ còng tay chủ trường là vượt thẩm quyền' - Video Embed