Angela Phương Trinh, Phạm Hương trang điểm đẹp với mắt khói - Video Embed