'Con đường xưa em đi' và bốn ca khúc trước 1975 được lưu hành trở lại - Video Embed