Obama ủng hộ Macron làm tổng thống Pháp - Video embed - VnExpress