CEO Microsoft hé lộ smartphone mới 'chưa từng có' - Video embed - VnExpress Số Hóa