Trump lần đầu trả lời trực tiếp về việc sa thải giám đốc FBI - Video Embed