Ngày vua Bảo Đại mua chiếc đồng hồ vàng Rolex - Video embed - VnExpress