Trump, Macron 'nghiến răng, siết chặt tay' trong lần đầu gặp - Video Embed