Một ngày gặp cả ông Trump và Obama của Thủ tướng Đức Merkel - Video Embed