Đức sơ tán lễ hội hơn 80.000 người vì nguy cơ khủng bố - Video Embed