iPhone 8 có thể ra mắt cùng kính thực tế ảo - Video embed - VnExpress Số Hóa