Đại biểu Quốc hội nêu 6 bất an của người Việt - Video Embed