Tháp chung cư bốc cháy ở London, ít nhất 12 người chết - Video Embed