Ngọn lửa ở tháp chung cư Anh có thể nóng đến 1.000 độ C - Video Embed