Mỹ xác nhận thương vong trên tàu khu trục bị đâm - Video Embed