Phân cảnh biến bom tấn Batman v Superman thành 'trò cười của năm' - Video embed - VnExpress iOne