Ông Nguyễn Đức Chung: 'Tôi nhận trách nhiệm chậm xử lý nhà 8B Lê Trực' - Video Embed