Quân đội Mỹ xả lũ sớm để tránh vỡ đập sau bão Harvey - Video Embed