VKS xin lỗi lái tàu bị oan trong tai nạn cầu Ghềnh - Video Embed