Cả nghìn người tham gia đua thuyền ở các tỉnh miền Trung - Video Embed