Kẻ trộm ôm bình gas cố thủ suốt 5 giờ khi bị phát hiện - Video Embed