Video iPhone 8 đang hoạt động lần đầu xuất hiện - Video embed - VnExpress Số Hóa