Đạo diễn 'Kong' tố bị đánh oan trong bar tại Sài Gòn - Video Embed