Vũ đạo khí chất ngời ngời 'Gashina' chính là cơn sốt mới của toàn Kpop - Video embed - VnExpress iOne