Thạch Kim Tuấn giành HC vàng đầu tiên cho Việt Nam ở AIMAG 2017 - Video Embed