Những đặc điểm nhận diện kẻ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long - Video embed - VnExpress