Phạm Văn Tam: từ tay trắng đến ông chủ hãng tivi Việt - Video Embed