Trường Giang bị khán giả nữ kéo quần khi đứng giao lưu - Video embed - VnExpress iOne