Lội ruộng thu hoạch củ ấu ở miền Tây - Video embed - VnExpress
 
 
Gia đình ông Nguyễn Văn Sang ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp trồng hơn 4 công ấu (4.000 m2), hơn 2 tháng chăm sóc thu hoạch hàng chục triệu đồng.