Sài Gòn đổi cách thu gom rác bằng xe máy chuyên dụng - Video embed - VnExpress
 
 
Với chiếc xe lắp thùng rác ở hai bên, công nhân môi trường dễ di chuyển, thu gom rác ven đường và tại miệng hố ga.