'Vỡ' quy hoạch, cảng Cát Lái quá tải cả trong lẫn ngoài - Video embed - VnExpress
 
 
Đầu tư 4.000 tỷ để xây dựng cảng Cái Mép gánh cho Cát Lái nhưng qua nhiều năm, nơi này chỉ mới khai thác hơn 20% công suất.