Đánh trả vào chỗ nào đầu tiên để thoát nạn trong gang tấc?

Phụ nữ khi bị tấn công, hãy đánh ngay vào "vùng kín" của kẻ đang khống chế mình, chạy theo đường zigzag và hét lên.

Linh Trương - Shield Self Defense

Pháp luật Thứ hai, 21/8/2017, 20:29 (GMT+7)