Tư thế phòng thủ cứu bạn trong nhiều tình huống

Đứng khoanh tay khi có kẻ đáng ngờ tiếp cận tạo ra nhiều cơ hội cho bạn, cả tự vệ lẫn tấn công. 

Linh Trương - Code Red Defense

Pháp luật Thứ sáu, 25/8/2017, 20:40 (GMT+7)