Phát minh đồng hồ thiên văn của Trung Quốc

Đồng hồ thiên văn được phát minh thời nhà Tống, trên nguyên lý biến cơ chế truyền động của bánh răng, cần đẩy, thành chuyển động, giúp quan sát thời gian.

Khoa học Thứ bảy, 24/10/2020, 20:00 (GMT+7)