VnExpress
Background Video

Trailer phim "Blue is the Warmest Colour"

Bộ phim đồng tính nữ được giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2013.
Phim  15:18 - 20/8/2013
 
 
 Tags

Cannes

Blue is the Warmest Colour

Phim

 
vnexpress