VnExpress
Background Video

Trương Quốc Vinh trong 'Bá Vương Biệt Cơ'

Hình ảnh Trương Quốc Vinh trong phim kinh điển "Bá vương biệt Cơ".
Phim  14:52 - 27/3/2013
 
 
 Tags

Trần Khải Ca

Trương Quốc Vinh

Bá vương biệt Cơ

Huyền thoại Trương Quốc Vinh

 
vnexpress