Robot dọn chất thải động vật

Robot Beetl sử dụng camera và công nghệ phân tích hình ảnh để phát hiện chất thải trên mặt đất rồi tới dọn sạch.

Khoa học Thứ tư, 11/9/2019, 20:00 (GMT+7)