Bài phát biểu của Steve Jobs tại Stanford năm 2005

Steve Jobs phát biểu tại lần kỷ niệm thứ 114 của Stanford năm 2005

Số hóa Thứ năm, 6/10/2011, 10:28 (GMT+7)

Tags: