Bão bụi đỏ rực cả trời

Trận bão bụi khủng khiếp ở Mỹ làm đỏ rực cả trời

Số hóa Thứ bảy, 22/10/2011, 09:52 (GMT+7)