Biểu diễn xiếc đẹp mắt với sợi dây

Pha biểu diễn thăng bằng trên dây điêu luyện của nghệ sĩ Trung Quốc.

Số hóa Thứ bảy, 17/12/2011, 08:42 (GMT+7)