Chip lõi kép U8500 của ST-Ericsson

Số hóa Thứ sáu, 20/5/2011, 15:41 (GMT+7)