Công nghệ 3D Holographic Desk của Microsoft

Công nghệ 3D Holographic Desk của Microsoft

Số hóa Chủ nhật, 23/10/2011, 07:25 (GMT+7)