Đại bàng bắt sếu trên trời

Đại bàng tách một con sếu non ra khỏi đàn sếu di cư và bắt nó.

Số hóa Thứ hai, 15/10/2012, 00:00 (GMT+7)