Đọ lấy nét giữa chế độ Hybrid và lấy nét theo pha trên 650D

Đọ lấy nét giữa chế độ Hybrid và lấy nét theo pha trên 650D

Số hóa Thứ năm, 16/8/2012, 16:17 (GMT+7)