Ếch bò săn mồi

Ếch bò bắt nhện, bọ cạp, chim, chuột và tất cả những con vật nhỏ mà chúng thấy

Số hóa Thứ tư, 23/1/2013, 00:00 (GMT+7)