Felix Baumgartner nhảy từ tượng Chúa ở Brazil

Felix Baumgartner nhảy từ tượng Chúa Cứu thế tại Brazil

Số hóa Thứ hai, 15/10/2012, 00:00 (GMT+7)