Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường bằng ‘múa rối’

Một số trường tiểu học ở Hà Nội hôm qua vừa thưởng thức vở diễn mùa rối nước, với nội dung nhằm giáo dục các học sinh về bảo vệ đa dạng sinh học và nguồn nước.

Số hóa Thứ hai, 13/5/2013, 10:36 (GMT+7)