Giới thiệu công nghệ thẻ nhớ Wi-Fi

Thẻ này có thể tạo mạng ad-hoc để phát sóng Wi-Fi, sau đó người sử dụng có thể gửi file ảnh, video vào máy tính hoặc đăng trực tiếp lên 25 website chia sẻ online.

Số hóa Thứ ba, 20/9/2011, 04:12 (GMT+7)