Hà mã gặm cá sấu

Những con hà mã ngoạm vào da của những con cá sấu

Số hóa Thứ tư, 23/1/2013, 00:00 (GMT+7)