Hổ mang chúa ăn rắn đuôi chuông

Rắn hổ mang chúa cắn chết rồi nuốt chửng một con rắn đuôi chuông

Số hóa Thứ tư, 6/2/2013, 00:00 (GMT+7)